TRILZ -Innovation Management is een kleinschalig Innovatie-Adviesbureau dat zich toelegt op het verhogen van de weerbaarheid van bedrijven en organisaties door hen in staat te stellen om creatief in te spelen op veranderende omstandigheden. 

Is verhogen van weerbaarheid noodzakelijk?

Om staande te blijven in de turbulentie van deze tijd is het noodzakelijk dat bedrijven en organisaties flexibel zijn in het aanpassen van hun werkwijze of van hun business model. Dit betekent zorg voor alternatieve scenario's en, omdat niet alles voorspelbaar is, zorg voor een gereedschapskist om in urgente situaties snel tot een doorbraak-oplossing te komen. 

Hoe leer je om creatief in te spelen op het onverwachte?

TRILZ -Innovation Management heeft ca. 15 jaar ervaring met het implementeren van de methodiek voor alternatieve scenario's en voor "Eerste Hulp Bij Innovatie" via training en via begeleiding van voorbeeldtrajecten. TRILZ is gespecialiseerd in de volgende methoden voor Systematische Innovatie:

  • Idee Beheer:                   Methoden om er voor te zorgen dat goede ideeën niet in de archiefbak belanden
  • Creatieve Technieken:  TRIZ en Lateraal Denken
  • Roadmapping:               Het maken van een wegenkaart naar de toekomst / "Blauwe Oceaan"

Hoe helpt Systematische Innovatie?

Door implementatie van bovenstaande methoden van Systematische Innovatie zijn bedrijven en organisaties in het verleden er in geslaagd om te komen tot:

  • Het vinden van doorbraken indien een innovatieproces stagneert.
  • Het definiëren van alternatieve business modellen.
  • Het werken met zelfsturende teams die denken in oplossingen i.p.v. problemen.
  • Het samenwerken van teams op verschillende plaatsen in de wereld omdat ze allen op dezelfde manier werken en dezelfde "innovatietaal" spreken.
  • Open Innovatie en Trans-Sectorale Innovatie via Idee Beheer als drager voor samenwerking.
  • Verhoging betrouwbaarheid van producten door "creatief doemdenken".

Zijn creatieve methoden ook in het onderwijs toepasbaar?

Om leerlingen toekomstbestendig te maken voor beroepen, waarvan momenteel het bestaan nog niet vermoed kan worden, werkt TRILZ-Innovation Management aan een vertaalslag van de methoden voor Systematische Creativiteit naar een niveau dat door scholieren en studenten kan worden begrepen en toegepast.

Contact

TRILZ -Innovation Management is te bereiken via:

Telefoon:  +31 (0)512 342734

Mobiel:      +31 (0)6 13621599

Mail:           This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.